You are currently viewing KHU DU LỊCH NGHĨ DƯỠNG TÀ NUNG SPARKLING DREAM

KHU DU LỊCH NGHĨ DƯỠNG TÀ NUNG SPARKLING DREAM

THÔNG TIN CHUNG

Client Ms.Linh
Year 2020
We DID Thiết kế
Category Cảnh quan
Tags Cảnh quan, thiết kế

 

NỘI DUNG

HTE Global tham gia thiết kế cảnh quan cho dự án KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG TÀ NUNG SPARKLING DREAM (Đà lạt) với tổng dịch tích 8451m2.

Tác giả: HTE GLOBAL

Trả lời