You are currently viewing TRỤ SỞ CTCP DV&TM ĐẤT MỚI

TRỤ SỞ CTCP DV&TM ĐẤT MỚI

THÔNG TIN CHUNG

Client Công ty CPTM DV Thương mại
Year 2018
We DID Thiết kế và Thi công
Category Cảnh quan
Tags Cảnh quan , thiết kế, Thi công

 

NỘI DUNG

HTE Global tham gia thiết kế và thi công cảnh quan cho dự án TRỤ SỞ CTCP DV&TM ĐẤT MỚI (Đồng Nai) với quy mô 6 ha.

Tác giả: HTE GLOBAL

Trả lời